Onze missie

Electriciteit leveren aan de minderdraagkrachtigen voor een eerlijke prijs en tevens een stuk congestie oplossen.

Probleem
congestie

Vroeger was onze electriciteit op het grid gedreven door vraag. Er werd fossiel bijgestookt om aan de behoefte te voldoen.

Nu wordt onze electricteit aangeboden op het moment dat het wordt geproduceerd door renewables, maar is de afstemming met de vraag daar nog niet. Hierdoor ontstaan ‘unbalanced’ prijzen.

De congestieproblemen worden vooral veroorzaakt door mismatches. Mismatches in locatie en mismatches in tijd. Er wordt veel geïnvesteerd in zonne-energie en windenergie op land in dunbevolkte gebieden, terwijl de vraag naar elektriciteit juist groeit in dichtbevolkte gebieden.

Overzicht van het landelijk electriciteitsnet (Tennet) en de regionale electriciteitsnetten (Liander, Stedin, Enexis etc.) en de congestie afname of invoeding.

 

Systeem
oplossing

Om weer terug te keren naar een meer vraag gedreven systeem moet er kunstmatig vraag worden gecreëerd. Dat kan middels batterijen. Zo kan op de juiste momenten energie worden opgeslagen, om te worden gebruikt op de momenten dat dit nodig is. Maar voor grote batterijen zijn nieuwe aansluitingen nodig en die zijn nu niet beschikbaar.

Echter: huishoudens hebben al een aansluiting. Op deze aansluiting kan prima een (kleine) batterij worden aangesloten. Dan vormen vele kleine batterijen bij de huishoudens uiteindelijk een grote batterij.

Sociale
woningbouw

Door de kleinere batterijen te plaatsen bij Sociale woningbouw kunnen we zorgen voor een zo laag mogelijke energie rekening voor die bewoners. En tevens kan er een snelle, gecoördineerde uitrol plaatsvinden met substantiële schaalgrootte.

The future of social energy storage